ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้กับนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ฉก.ชน.สพป.นค.1 (ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1) มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้นักเรียนโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ ซึ่งได้รบอุบัติเหตุบาดเจ็บอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 ราย เด็กชายธนาทร จันทะราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเด็กหญิงชนาพร หมุนโคกสูง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนและผู้ปกครองดังกล่าว  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบบคุมเข้มตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด