ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านคอกม้า

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านคอกม้า โดยได้นิเทศ และติดตาม สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และมอบนโยบายจุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด โดยมี นายสมัย ภูน้ำเย็น เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคอกม้า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม