สพป.สมุทรสาคร – ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนสังกัด สพป.สมุทรสาคร ในการเปิดเรียน (On-Site) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านสวนหลวง โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง และ โรงเรียนบ้านแคราย