ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยื่ยมการเปิดภาคเรียน 1/2565 Onsite วันแรก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 Onsite วันแรก ณ ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ และ ร.ร.สุนทรวัฒนา โดย ร.ร.ได้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด