สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดประชุมประชาคมการขับเคลื่อนแผนการเรียนรวมโรงเรียนคุณภาพกับโรงเรียนเครือข่าย ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

        นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมประชาคมการขับเคลื่อนแผนการเรียนรวมโรงเรียนคุณภาพกับโรงเรียนเครือข่าย ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา กรณีโมเดลที่ 1 โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) กับ โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า (มังกรสามเสนอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านดอนแก้ว โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านโนนสิมมา โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง ร่วมประชุม