สพป.ลำพูน เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 6

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมกันนี้ ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางธนิตา สุขสมบูรณ์ นักวิชาการปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โดยมีนางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแม่ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6