สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อาคารโดม 80 ปี โรงเรียนบ้านช่องเม็ก ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่สภานักเรียน โดยมี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรเป็นวิทยากรในการอบรม และมี ผอ.โรงเรียน ครูและนักเรียน เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ณ อาคารโดม 80 ปี โรงเรียนบ้านช่องเม็ก ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)