นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว โดยมีนายอดุลย์ อิ่มเจริญ ประธานกลุ่มเครือข่ายและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กาสะลอง โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)