ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ซึ่งการประชุมสภากาแฟในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี, สพป.สระบุรี เขต ๑ และเขต ๒ , สพม.สระบุรี, สำนักงาน กศน.สระบุรี, อาชีวศึกษาสระบุรี, ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี, การศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี, สำนักงาน สก.สค.สระบุรี, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี