สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนน้อมเกล้า และโรงเรียนบ้านหนองแคน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม พบปะ สร้างขวัญกำลังใจ และให้คำแนะนำ แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ณ โรงเรียนน้อมเกล้า และโรงเรียนบ้านหนองแคน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2