สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม โรงเรียนเพชรละครวิทยา และโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย จ.ส.อ.สมบูรณ๋ ถนอมพลกรัง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางละออง หาญยากรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ในเวลา 13.00 น. นายพร ดังดี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายสุวรรณชัย พรหมศร ผอ.โรงเรียนเพชรละครวิทยา ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ในเวลา 15.00 น. นายพร ดังดี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.ฐิติพงษ์ ตรีศร ผอ.โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์