สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง ,นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อร่วมพิจารณาวางแผน เตรียมการวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดหลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วย สู่มืออาชีพ ประจำปี 2565 จัดทำคู่มือ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3