ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนหนองประดู่วิทยาและโรงเรียนบ้านหัวสระ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นายฌานธร บุญทันผอ.ร.ร.อนุบาลเทพสถิต,นางสุกัญญา ประทุมวงษ์,นางวรจันทร์ แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์,นางสาวสุภาณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยตรวจเยี่ยมห้องเรียน อาคารสถานที่  พบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พร้อมเน้นย้ำเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย 6-6-7 ,การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของครู และนักเรียน สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง และเน้นย้ำการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองประดู่วิทยา,โรงเรียนบ้านหัวสระ อ.บำเหน็จณรงค์