รับมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองม้า

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานรับมอบโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองม้า      ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พระสุธีวินยานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานรับมอบโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองม้า ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พระสุธีวินยานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร โดยมี ประธานคณะสงฆ์ พระราชสุมนต์มุนี เจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร แขกผู้มาร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองม้า ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)