สพป.ลพบุรี 1 ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอม 1/2565 เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียน บ้านเกริ่นกฐิน โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง และโรงเรียนวัดธรรมิการาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี