สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมรับการตรวจติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ร่วมรับการตรวจติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการ สพฐ. โดยนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 4 ด้าน 9 จุดเน้น ทางระบบออนไลน์ (microsoft team) ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1