รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำรายงนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่