ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakush:MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอให้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญึ่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 “Monbukagakusho:MEXT Scholarship for the academic year 2023” สำหรับนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่