วารสาร @DISASTER ฉบับประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งวารสาร @DISASTER ฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 สามารถอ่านวารสารแบบออนไลน์และดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.disaster.go.th หัวข้อ “สื่อเรียนรู้จัดการภัย” หรือติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่