สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ 18

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ 18 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นายวชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ 18 ร่วมประชุมผ่านระบบ Zooming Meeting ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ 18 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565