สพป.พัทลุง เขต 2 จัดพิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุพิญญา นุ่มนาม , นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมพิธีมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน