สพป.มุกดาหาร จัดการประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา”

สพป.มุกดาหาร จัดการประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา”

🕘 วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายประภาส ไชยมี รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา” พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.มุกดาหาร และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำอาฮวนดงเย็น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานการประชุม กล่าวเปิดพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อนำไปเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำอาฮวนดงเย็น ต่อไป

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/9gLWCbJXweVGuyEg9