สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมการอ่าน นิทานบ้านเฮา เรื่องเล่าพาไป”และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 19.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูในสังกัด เดินทางเข้าร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมการอ่าน นิทานบ้านเฮา เรื่องเล่าพาไป”และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกิจกรรมการแถลงข่าว มหกรรมการอ่าน “นิทานบ้านเฮา เรื่องเล่าพาไป” โดย ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารบุคลากรและนิติการ สพฐ เรื่อง “ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่านฯ” ในโอกาสนี้ นายมติชน มูลสูตร ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน สู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด