ผอ.เขต เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19         ณ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมนิเทศ ติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มี นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑ ร่วมให้การต้อนรับ (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)