รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนใน อ.เนินสง่า 3 โรงเรียน

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางนงค์นุช คชา ผอ.โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล, นายณัฐพงษ์  บุญหนา ผอ.โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร และนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ,โรงเรียนบ้านหนองดินดำ, โรงเรียนสบ้านหนองขาม และ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อ.เนินสง่า โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหารและคณะครูอย่างดียิ่ง