ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับฟังการสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับฟังการสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี จากคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย นางมัชฌิมา วงษาสาย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 หัวหน้าคณะทำงาน นางสาววิภา ลีลัครานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ นางประไพ เหรียญทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นางสาวนิตยา พิมพ์พัฒ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลฯ ในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว