สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำดี ด้วยหัวใจ”

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ นำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดบริเวณวัด ศาลาวัด ห้องน้ำ ห้องส้วม วัดสนธิกรประชาราม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมรับพรจากพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๔-๕ (ธรรมยุต) “ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย” สะสมบุญทุก ๆ วันตามจิตศรัทธา