ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านดู่ อ.กันทรารมย์

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดู่ อำเภอกันทรารมย์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 24 คน ข้าราชการครู จำนวน 2 คน และนักการภารโรง จำนวน 1 คน จากนั้น ได้ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และรับทราบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน โดยมี นายสุพงษ์ คงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการทักษิณกันทรารมย์ นายเจริญ บุญรินทร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ นางสาวเจนจิรา เวียงคำ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว