สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (อกศจ.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕”

สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (อกศจ.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕”

🕘 วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วม “การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (อกศจ.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕” พร้อมด้วย นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมี นายยงยุทธ สายคง ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จำนวน ๒๔ เรื่อง เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประกาศรับสมัครคัดเลือก เป็นต้น

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/bEBLZoivHtkum1PF6