สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พร้อมทั้งมอบหมายให้ ดร.กันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๒๖ คน พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด