สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเข้าค่ายวิถีธรรม – วิถีไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเข้าค่ายวิถีธรรม – วิถีไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมและขัดเกลาจิตใจให้กับนักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2