ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ โดยได้นิเทศ และติดตาม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 และมอบนโยบายจุดเน้นเชิงนโยบาย ระยะเร่งด่วน อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย สื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ Digital Literacy ครูนักเรียนมีความปลอดภัย พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด โดยมี นายสมมิตร สรรพอำไพ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม