สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะบุคลากรในศตวรรษที่ ๒๑

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะบุคลากรในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณากำหนดเนื้อหาการอบรมให้กับวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรจะดำเนินการระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นี้