สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม และโรงเรียนติ้ววิทยาคม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายอุเทน หาญสมบัติ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนายอนิรุทธ์ ชูสาย ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายไพโรจน์ ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ในเวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นางพรธิตา ฤทธิ์รอด ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนติ้ววิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์