สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Cloud Meetings

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด