สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 12 ณ สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นางจิรฉัตร ไชยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 12 จำนวน 50 คน ณ สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสคณะฯดังกล่าวมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารเชิงประจักษ์กับผู้บริหารของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2