สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติครูบรรจุใหม่ (ก.ค.ศ.16)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้โอวาท พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 75 ราย ในการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูบรรจุใหม่ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในสังกัด ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2