สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพม.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม และโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายอุเทน หาญสมบัติ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนายอนิรุทธ์ ชูสาย ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว ผอ.โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ในเวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นางพรทิพย์ อินทร์บัวทอง รอง ผอ.โรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนวังพิกุลวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์