สพป.อุดรธานี เขต 2 ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุม การขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านดงเรือง และโรงเรียนบ้านหนองแวง อำเภอกุมวาปี จังหวัดอุดรธานี

เกศินี ชัยโยบัว
Latest posts by เกศินี ชัยโยบัว (see all)