สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.ชัยภูมิ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน,นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ,นางสาวไอวริณ ศิลปะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.ชัยภูมิ โดยมีนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม และมีนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน มีนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการ ภาค 13และคณะร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมสยามริเวอร์ จังหวัดชัยภูมิ