สพป.มุกดาหาร จัดประชุมสภากาแฟ และรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕

☕️☕️ สพป.มุกดาหาร จัดประชุมสภากาแฟ และรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ ☕️☕️

🕗 วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานฝันศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข่าวสาร และประชุมสภากาแฟ เพื่อร่วมในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ ตามกรอบมาตรฐานของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

โดยพุธเช้า ข่าว สพฐ. (สัญจร) ในวันนี้ จัดรายการ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพม.เชียงใหม่ นำเสนอประเด็น ติดตามเรื่องของการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site 100%
โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวชี้แจงนโยบาย นำสู่การปฏิบัติ เรื่องมาตรการและวิธีการบริหารจัดการ
และได้เน้นย้ำ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 5 On ว่า On ที่ดีที่สุด คือ On-site เพราะ “นักเรียนมีความสุข คุณครูจัดการเรียนการสอนง่าย ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ” จากนั้น เรียน On-site อย่างไรให้ปลอดภัย และเมื่อปลอดภัยแล้ว เรียนอย่างไรถึงจะมีความสุขตามที่สังคมนั้นคาดหวัง จึงออกนโยบายและมาตรการลงสู่การปฏิบัติ ต่อไป

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ผ่านช่องทาง OBEC Channel โดยนำเสนอกิจกรรมตามนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. และนโยบายเร่งด่วน

📸 ดูภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://photos.app.goo.gl/FxsR5sCKhDVpWSyp8