สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2565 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

สรศักดิ์ พรมนิล : ภาพ / วุฒิกร งอกเข้านก ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2