สพป.ระยอง เขต 1 ประชุม ก.ต.ป.น.ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 24  พฤษภาคม 2565  นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ก.ต.ป.น.ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียนมีสบาย