สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) โดยดำเนินการตามแนวทางดำเนินการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒