ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ. ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานกรรมการ คณะที่ 1  พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  คณะกรรมการประเมิน(Evaluation Team) ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1  โดยมีนางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่เขต 1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ การประเมินในครั้งนี้มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 – 6  เข้ารับการประเมิน จำนวน 8 ราย   โดยมี นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 และคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุมอิงดอย  สพป.เชียงใหม่ เขต 3

Cr.ภาพ : นายดนัย แป้นทองคำ