สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาชน ปี 2565

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายวิริยะ วรายุ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสุนิทรา พรมมล รักษาการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายนเรศ สมจันทร์ ผอ.โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นางศิริพร ไชยรินทร์ นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวรัตติยา คำอ้าย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565  เข้าร่วมการปรชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง CM Area1 Studio สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr.ภาพ : นางสาวจันทิมา มีงาน