สพป.มุกดาหาร ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

สพป.มุกดาหาร ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

🕘 วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร ออกติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” พร้อมด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร
ณ โรงเรียนบ้านด่านมน และโรงเรียนบ้านแฝก เพื่อส่งต่อนักเรียนที่มีความพิการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร