สพป.หนองคาย เขต 1 รับการตรวจติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายมติชน   มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายอำเภอเมืองและคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายธนากร  ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการ ประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565  โดยติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด