รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันกำแพง สพม.เชียงใหม่

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. พร้อมด้วยคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันกำแพง สพม.เชียงใหม่ เพื่อให้กำลังใจคณะครู บุคลากรและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจรซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ สพม.เชียงใหม่ นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ
ภาพ/ข่าว : อรอนงค์ เยี่ยมเจริญ