สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารประวัติและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเอกสารประวัติและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพื่อพิจารณาประเมินเอกสารฯ ที่ผู้สมัครนำเสนอพร้อมใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2